Nytt og gammelt vertskap på Krækkja
Nytt og gammelt vertskap på Krækkja Foto: Jan Erik Reiten

Vertskapet

Foto: Signe Søndrål

Høsten 2019 var det bestyrerbytte på Krækkja. Elin Wiborg og Kjell Slåtten har vært bestyrere på Krækkja siden 1976.  De avsluttet 2019 ,og gav fra seg ei hytte som har fått et betydelig løft bygningsmessig.  Signe Søndrål og Per Martin Bjerke er nytt vertskap. De har også med seg jentene Anne Søndrål Bjerke (3år) og Guri Søndrål Bjerke (11 år).  Per Martin har vært mye sammen med Kjell og Elin på Krækkja tidligere. Per Martin har jobbet på anlegg og de siste årene for Statens Vegevsen.  Signe har tidligere jobbet som barnehagelærer i en naturbarnehage på Gol.